Φόρος πολυτελούς διαβίωσης αυτοκινήτων

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα αυτοκίνητα υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης και αφορά οχήματα με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. Συγκεκριμένα από αυτά τα κυβικά έως τα 2.500 κ.εκ. ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης, ενώ για τα αυτοκίνητα από 2.501 κ.εκ. και άνω υπολογίζεται με συντελεστή 13%. Εξαιρούνται τα Ι.Χ. με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα ποσά.

Κυβικά εκατοστά Έως 5 ετών 5-10 ετών
1.929 410 € 287 €
2.000 440 € 308 €
2.100 485 € 340 €
2.200 530 € 371 €
2.300 575 € 403 €
2.400 620 € 434 €
2.500 1.729 € 1.210 €
2.600 1.846 € 1.292 €
2.700 1.963 € 1.375 €
2.800 2.080 € 1.456 €
2.900 2.197 € 1.538 €
3.000 2.314 € 1.620 €
3.100 2.470 € 1.729 €
3.200 2.626 € 1.838 €
3.300 2.782 € 1.947 €
3.400 2.938 € 2.057 €
3.500 3.094 € 2.166 €

Get it on Google Play Download on the App Store