Διόδια – Τιμές

Ποιες είναι οι τιμές των διοδίων σε όλη την Ελλάδα;
Οι νέες αυξημένες τιμές των διοδίων
Καίνε οι τιμές διοδίων σε όλη την Ελλάδα
Σε ισχύ τα διόδια στο τμήμα Ξυνιάδα-Τρίκαλα
Αυξήσεις στα διόδια σε Νέα Οδό και Κεντρική Οδό