Μέτρηση κατανάλωσης

Οι αλλαγές του νέου τρόπου μέτρησης WLTP κατανάλωσης των αυτοκινήτων