Νέα της αγοράς αυτοκινήτου

3η Διεθνής Έκθεση AutoGAS Expo 2012
Η Great Wall στην Ελλάδα
Νέα κάθετη μονάδα της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη