Παράταση 4 μηνών για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Μέχρι τον Απρίλιο του 2024 παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το οποίο ταυτόχρονα προβλέπει σημαντική αύξηση των διαθέσιμων επιδοτήσεων και διευκολύνσεων κατά την υποβολή των αιτήσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων και η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρει η αρμόδια ΚΥΑ αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί. Την ίδια ώρα ορίζεται ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή. Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.

 

 

Αλλαγές έχουμε και στο διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει από την έγκριση της αίτησης μέχρι την αγορά του οχήματος. Από τους 12 μήνες, που ίσχυε μέχρι πρότινος, η αναμονή περιορίζεται στους 8. Κίνηση που γίνεται με σκοπό τον περιορισμό του πλήθους των ανενεργών αιτήσεων, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παράταση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», που αρχικά είχε καταληκτική ημερομηνία τις 31/12/23 και πλέον ορίζεται στις 30/4/2024.

Για το υπόλοιπο του 2024, τώρα, προγραμματίζεται η συνέχεια, με το όνομα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Σύμφωνα με την έως τώρα πληροφόρηση δεν αποκλείονται αλλαγές στο ύψος των επιδοτήσεων, αλλά και στο είδος της τεχνολογίας που θα επωφελείται από αυτές. Υπάρχει πιθανότητα να περιληφθούν και τα plug-in υβριδικά, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (κυριότερα στη Γερμανία), αλλά προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται κάτι από το Υπουργείο Ενέργειας.

Get it on Google Play Download on the App Store