Προβολείς ομίχλης: Πότε επιτρέπεται να τους ανάβουμε;

Οι προβολείς ομίχλης είναι ένα στοιχείο εξοπλισμού το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα αυτοκίνητα, καθώς βοηθούν στην βελτιστοποίηση της ορατότητας υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Παρόλα αυτά για κάποιους φαίνεται πως είναι το ίδιο με τα… φώτα ημέρας και τους έχουν μονίμως αναμμένους.

Δείτε ακόμη: Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων με ιστορικές πινακίδες;

Φυσικά κάτι τέτοιο είναι παράνομο, βάσει του ίδιου του ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν χρειάζεται, όμως, να περιμένει κανείς τον Κ.Ο.Κ. να του πει τι να κάνει. Αρκεί να υπάρχει ένα στοιχειώδες απόθεμα ευθιξίας και επίγνωσης της κατάστασης, ώστε να μην τυφλώνεις τον απέναντι – ή ακόμα και τον πίσω.

Τα ευκόλως εννοούμενα, λοιπόν, θα πρέπει να παραλείπονται: δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση των προβολέων ομίχλης, εκτός κι αν συντρέχουν συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Όπως αναφέρει ρητά ο Κ.Ο.Κ.: «τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να φέρουν μπροστά δύο φώτα ομίχλης αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικής επιλογής κίτρινου χρώματος και τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε κανένα σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης και το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος».

Και συνεχίζει λέγοντας πως «τα φώτα ομίχλης τoυ oχήματoς χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.».

Τι συμβαίνει όμως όταν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι; Τότε σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στo άρθρo 69 τoυ Kώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται σε στενoύς ελικoειδείς oδoύς και αν δεν συντρέχoυν oι πιo πάνω πρoϋπoθέσεις.

Διαβάστε επίσης: Να γιατί έχει κίνηση στους δρόμους (+videos)

Στην πράξη λοιπόν, αν δεν οδηγείτε σε oμίχλη, χιoνόπτωση, ραγδαία βρoχή κλπ. ή σε στενό ελικοειδή δρόμο και έχετε τα φώτα ομίχλης ενεργοποιημένα, τότε παρανομείτε και το πρόστιμο σε περίπτωση βεβαίωσης της παράβασης είναι στα 80 ευρώ.

Get it on Google Play Download on the App Store